Schrijf een brug naar de lezer


Een brug slaan naar de lezer. Alleen daarmee bereikt de tekstschrijver zijn of haar doel. Een pakkende tekst is goud waard.

Rekening houden met SEO – search engine optimization (oftewel: zoekmachine optimalisatie) – is hierbij een zeer waardevol instrument.
leesbaar.brug.Arauna

Lees de volledige blog ‘Een leesbaar verhaal schrijven’ en neem contact op om te bespreken wat De Adelaar Cijfer- en Taalvast voor u kan betekenen.

Hans Wesselius
adelaar@cijferentaalvast.nl
tel. 06-10 44 08 84

Aangifte Inkomstenbelasting 2014 voor particulieren


In dit tweede artikel m.b.t. de aangifte Inkomstenbelasting over 2014 belicht ik enkele punten van de particuliere aangifte.

Met name richt ik mij hierin op de heffingskortingen en de aftrekposten.
De algemene heffingskorting wordt afgebouwd, terwijl de arbeidskorting juist wordt verhoogd.

Daarnaast komt vanzelfsprekend de (tot 1 mei) verlengde aangiftetermijn aan de orde.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Hans Wesselius
De Adelaar Cijfer- en Taalvast
adelaar@cijferentaalvast.nl
tel. 06-10 44 08 84

Hans Wesselius

Heeft online boekhouden voordelen t.o.v. Excel?


Het gebruik van een boekhoudpakket heeft voordelen t.o.v. Excel (of Word). Zeker als de administratie wat uitgebreider wordt, maar ook voor de kleine administratie.

In dit artikel zet ik enkele voor- en nadelen op een rijtje.

Ik richt mij hierin primair tot de zzp’er of freelancer. Al kan iedere ondernemer er zijn voordeel mee doen.

Lees meer…

Hans Wesselius,
De Adelaar Cijfer- en Taalvast
adelaar@cijferentaalvast.nl
tel. 06-10 44 08 84

Hans Wesselius

Inkomstenbelasting 2014; info voor de zzp’er


Nu de jaarwisseling al weer geruime tijd achter ons ligt, komt het moment van de aangifte Inkomstenbelasting over 2014 met rasse schreden naderbij.

In dit eerste deel licht ik enkele aspecten toe, die dit jaar speciale aandacht verdienen voor de ondernemer. Binnenkort volgt deel twee over de particuliere aangifte.

Informatie voor de ondernemer

Enkele wijzigingen in de belastingwetgeving over 2014 hebben betrekking op:

• Bijtellingen privégebruik
• Ondernemersaftrek, e.d.
• Oudedagsreserve

Lees het volledige artikel

Hans Wesselius
adelaar@cijferentaalvast.nl
tel. 06-10 44 08 84

Hans Wesselius